Program de burse Tezaur Poloniae

Tezaur Poloniae este un program de burse de trei luni al Ministerului Culturii ?i Patrimoniului Na?ional al Republicii Polone, ailment implementat de Centrul Cultural International (CCI) din Cracovia. Acesta se adreseaz? cercet?torilor care desf??oar? activit??i de cercetare privind cultura, istoria, patrimoniul multicultural din Polonia ?i din Europa Central?. 

Sunt invitaţi să participe la program persoanele care se ocupă cu gestionarea şi conservarea patrimoniului cultural din punct de vedere practic şi cei care efectuează cercetarea teoretică  în domeniul patrimoniului cultural, istoriei, sociologiei, etnografiei si antropologiei.

Tezaur Poloniae este divizat  în două categorii: "Senior Program", pentru profesori universitari şi lectori superiori şi "Junior Programul" pentru titularii de doctorat şi doctoranzi.  

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să scrieţi la adresa electronică This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau pe site.

Informaţie publicată de: Lucia Nastasiuc.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us