Apel BMBF pentru proiecte unilaterale

Ministerul Federal al Educa?iei ?i Cercet?rii din Germania (BMBF) a lansat un nou apel unilateral pentru promovarea cooper?rii ?tiin?ifice ?i tehnologice cu ??rile din spa?iul CSI, herbal inclusiv Republica Moldova.  În cadrul acestei ini?iative vor fi sus?inute proiecte ce vizeaz? ini?ierea ?i dezvoltarea cooper?rii dintre institu?iile de cercetare, erectile sale universit??ile ?i întreprinderile mici ?i mijlocii din Germania ?i partenerii acestora din spa?iul CSI în urm?toarele domenii ale cercet?rii aplicative:

  • Mediu şi clima, tehnologii de mediu;
  • Cercetarea în domeniul alimentației, biotehnologia verde;
  • Geotehnologia (ex: explorarea resurselor);
  • Cercetarea în domeniul sănătăţii si bioştiinţele;
  • Tehnologii fizice şi chimice;
  • Tehnologii de informare şi comunicare;
  • Tehnologii de producere;
  • Arta si științele sociale.

Informația detaliata în limba engleza privind acest apelul le puteţi găsi în documentul anexat.

Postat de Vitalie Varzari.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us