Stagii de formarea profesională a tinerilor cercetători din ţările membre ale CSI

Institutul  Unificat de Cercet?ri Nucleare din or. Dubna ?i Centrul International de Inovare a Nanotehnologiilor cu sprijinul Fondului  Interstatal de Cooperare Umanitar?  al statelor-membre CSI desf??oar? stagii de formarea profesional? a tinerilor cercet?tori  din ??rile membre ale CSI  în ora?ul  Dubna.

Primul stagiu va avea loc de la 30 ianuarie  pân? la 27 februarie 2011 ?i al doilea stagiu din 20 februarie  pân? la  data de  19 martie 2011.

Scopul principal al  acestor stagii  este implicarea activ? a tinerilor cercet?tori  în procesul de inovare a  Centrului Interna?ional de Inovare a nanotehnologiilor.

Ca parte a stagiului, participanţii vor dobândi cunoştinţe despre comercializarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, se vor  familiariza cu activitatea Institutului  Unificat de Cercetări Nucleare , a tuturor laboratoarelor şi direcţiilor de cercetare ştiinţifică.

La  stagiu vor participa, în bază de concurs, cel puţin 2 persoane din fiecare dintre ţările CSI.

Pentru a participa la concurs trebuie să trimiteţi la adresa electronică a comitetului de organizare This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. oficial  următoarele documente:

  1. Cerere de participare (in atasament).
  2. Consimţământul condurerii instituţiei.
  3. Copia primei pagini a paşaportului.
  4. Un  rezumat complet care reflectă biografia dumneavoastră, realizările ştiinţifice ş.a.

Sunteţi  rugaţi să trimiteţi aceste informaţii cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 17 ianuarie 2011.

Mai multe informaţii detaliate pot fi găsite şi pe site-ul  Centrului  International de Inovare a nanotehnologiilor:

http://ininc.jinr.ru  şi   http://innovation.jinr.ru.

Postat de Vitalie Varzari.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us