Programul de burse „Eugen Ionescu”

Cu ocazia Sommet-ului Francofoniei de la Bucure?ti, treatment Guvernul român a decis crearea programului de burse „Eugen Ionescu”. Instituit în anul 2007, buy cialis în cooperare cu Agen?ia Universitar? a Francofoniei, acest sistem de burse este destinat doctoranzilor ?i cercet?torilor din ??rile francofone care vor s? studieze sau s? dezvolte proiecte de cercetare în centrele universitare din România. Scopul programului este de a contribui la dezvoltarea durabil? a ??rilor din sudul francofon.

Cele trei promoţii de bursieri care au beneficiat de Program până în prezent ( 2207-2008, 2008-2009, 2009-2010) numără un total de 188 doctoranzi şi cercetători, provenind din 19 ţări, după cum urmează: 1 din Albania, 14 din Benin, 5 din Burkina Faso, 78 din Camerun, 17 din Coasta de Fildeş, 1 din Republica Centrafricană, 1 din Republica Democrată Congo, 1 din Egipt, 1 din Georgia, 1 din Guineea, 1 din Liban, 4 din Madagascar, 2 din Maroc, 4 din Mauritania, 31 din Moldova, 18 din Senegal, 1 din Ciad, 6 din Togo, 1 din Vietnam. Din cei 188 de bursieri, 150 sunt doctoranzi, iar 83 post-doctoranzi.

Bursele se acordă pentru perioade de la 3 la 10 luni, în funcţie de amploarea temei studiate sau proiectului de cercetare. Aceste burse se înscriu în arii disciplinare care prezintă interes pentru universităţile româneşti şi care sunt considerate totodată prioritare pentru dezvoltarea ţărilor din care provin candidaţii.

Atribuirea burselor se bazează deci pe un dublu criteriu: calitatea ştiinţifică si oportunitatea candidaturii pentru dezvoltarea regiunii de origine şi pentru progresele cercetării din universităţile româneşti.

Programul este gestionat de MAE şi de Agenţia Universitară a Francofoniei. Bugetul alocat acestui proiect este de un milion de euro anual.

Avem plăcerea de a anunţa că cel de al patrulea apel la candidaturi pentru Bursele Eugen Ionescu, pentru anul universitar 2010-2011, este deschis on-line, la această adresă.

Postat de Lucia Nastasiuc.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us