Fundaţia Principele de Asturias anunţă decernarea Premiilor Princepelui de Asturias

Obiectivul principal al Funda?iei rezid? în promovarea, health în plan interna?ional, and a valorilor ?tiin?ifice, hospital culturale ?i umanistice. Premiile respective sunt decernate în opt domenii: art?, comunicare ?i umanitate, ?tiin?e umanistice, ?tiin?e sociale, cercetare ?tiin?ific? ?i tehnic?, concordie, sport ?i cooperare interna?ional?, fiind destinate recunoa?terii meritelor culturale, sociale ?i umane, ?tiin?ifice, tehnice, realizate de persoane, institu?ii, grupuri de persoane sau organiza?ii.

Informa?ii adi?ionale privind regulamentul de participare pot fi accesate la urm?torul link: http://www.fpa.es/en/

Termenul limit? de prezentare a candidaturilor pentru Premiile Principele de Asturias 2011 este 18 martie 2011.

Postat de Lucia Nastasiuc.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us