Burse pentru stagii de cercetare în Norvegia

Studen?ii doctoranzi ?i tinerii cercet?tori din Republica Moldova  pot aplica acum pentru ob?inerea unui grant pentru efectuarea unui stagiu de cercetare în Norvegia, sale cialis în cadrul programului YGGDRASIL.

Programul acoper? toate ariile de studiu/ cercetare. Studen?ii doctoranzi ?i tinerii cercet?tori afilia?i unei institu?ii de înv???mânt superior sau institut de cercetare pot efectua stagii cu o perioad? cuprins? între 1 lun? ?i 10 luni, în anul academic 2011/2012, cu o burs? individual? de aproximativ 1.500 euro/ lun?.

Termenul limită pentru înscriere este 16 februarie 2011, pentru stagii care încep cel mai devreme în toamna anlui 2011. Aplicaţiile trebuie trimise prin intermediul sistemului electornic, urmând ca rezultatele să fie comunicate direct beneficiarilor în luna aprilie.

Lansat de Institutul de Cercetare din Norvegia, programul de mobilitate Yggdrasil are ca scop tranformarea Norvegiei într-o destinaţie de cercetare atractivă pentru studenţi doctoranzi din toate domeniile, informează Ambasada Regatului Norvegiei în România.

Pentru mai multe detalii referitoare la acest program sau pentru înscrierea în program, vă rugăm să vizitaţi www.rcn.no

Sursa aici.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us