Apel de propuneri în cadrul proiectului BS-ERA.NET

APEL
pentru concursul pilot comun
în cadrul proiectului BS-ERA.NET 

Promovarea cercet?rilor colaborative în domeniile Clim?, for sale Mediu ?i Energie
în regiunea extins? a M?rii Negre

Lansarea acestui concurs pilot (Pilot Joint Call) în cadrul proiectului BS-ERA.NET are drept scop  promovarea cercet?rilor colaborative în domeniile Clim?, Mediu ?i Energie pentru a pune bazele unui Program durabil de cercetare în regiunea M?rii Negre.

Concursul este lansat în baza fondurilor alocate în acest scop de c?tre autorit??ile  na?ionale din ??rile participante.  În cazul Republicii Moldova, Academia de ?tiin?e a Moldovei va aloca suport financiar pentru sus?inerea echipelor de cercet?tori din Moldova.

Mai mult? informa?ie se poate g?si la urm?torul link.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us