Granturi pentru finanţarea cercetărilor de excelenţă

Consiliul European pentru Cercetare (CEC) este primul organism european de finan?are proiectat pentru a sprijini cercetarea de frontier? prin concurs deschis ?i direct. Scopul s?u primodial este de a stimula excelen?a ?tiin?ific? în Europa, anabolics prin sus?inerea ?i încurajarea, celor mai buni, cercet?torii cu adev?rat creativi, dornici s? identifice ?i s? exploreze noi oportunit??i ?i direc?ii în orice domeniu de cercetare.

Strategia de finanţare a Consiliul European pentru Cercetare (CEC) include două tipuri de granturi pe termen lung, fără priorităţi de cercetare predeterminate:

  • Granturi CEC pentru Cercetători Independenţi Debutanţi (ERC Starting Grants) întru sprijinirea carierelor cercetătorilor remarcabili independenţi, care sunt în etapa de instituire sau de consolidare a primelor programe ori echipe de cercetare;
  • Granturi CEC pentru Cercetători Avansaţi (ERC Advanced Grants) întru sprijinirea proiectelor  cercetării de frontieră de pionierat prin managementul cercetătorilor stabiliţi.

Propunerile de proiecte pot fi transmise electronic, urmarea a unui apel deschis. Acestea fiind evaluate în baza excelenţei ştiinţifice ca singur criteriu de bază, cu garanţia transparenţei, obiectivităţii, imparţialităţii.
Printre atu-rile granturilor Consiliului European pentru Cercetare se enumeră:

  • Finanţarea atractivă pe termen lung;
  • Toate domeniile de cercetare sunt eligibile;
  • Principalii cercetători şi echipele lor sunt susţinute;
  • Excelenţa ştiinţifică este singurul criteriu de evaluare. 

În vederea examinării informaţiei adiţionale privind condiţiile de participare, ghidul de aplicare, apelurile deschise, Punctele Naţionale de Contact, dar şi abonarea la ERC News Alert accesaţi pagina:  http://erc.europa.eu/ şi vizualizaţi materialul promoţional aici.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us