Apel comun ASM - CNCI pentru anii 2011 - 2012

Program de colaborare bilateral? în domeniul cercet?rii ?tiin?ifice, ed
dezvolt?rii tehnologice ?i inov?rii
între Consiliul Na?ional  de Cercetare din Italia ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei
pentru anii 2011-2012

Apel comun

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Consiliul Na?ional de Cercetare din Italia (CNCI)   lanseaz? primul Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte, în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare ?tiin?ific? între A?M ?i CNCI încheiat la data de 23 iunie 2010.
 
Scopul concursului este de a promova ?i sprijini cooperarea între cercet?torii din Republica Moldova ?i cei din Italia în domeniile de cercetare ?i dezvoltare de interes pentru ambele p?r?i.

Propunerile de proiecte înaintate la acest concurs trebuie să corespundă Direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2009-2012 şi să fie orientate pentru participarea în continuare în Programul Cadru 7 al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) şi în alte programe europene şi internaţionale.

În cadrul concursului vor fi susţinute următoarele forme de cooperare:

  • a) Proiecte comune de cercetare.
    Durata unui proiect de cercetare este de 2 ani.  În cadrul proiectelor de cercetare va fi finanţată componenta de dezvoltare a parteneriatelor de cercetare.
  • b) Ateliere de lucru comune.
    Pentru această formă de cooperare vor fi alocate fonduri pentu organizarea atelierilor comune de lucru, pe teme specifice cu participarea oamenior de ştiinţă din ambele ţări.  Atelierele de lucru comune vor întruni un număr mic de participanţi şi vor avea o durată de pînă la 7 zile. Pe parcursul unui an se prevede organizarea a cel mult 2 ateliere de lucru ( unul în Republica Moldova şi unul în Italia).   

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte: 11 octombrie 2010, ora 17:00.

Propunerile de proiecte urmează a fi depuse:

  • în două  exemplare pe hîrtie în limba  de stat la Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM, şi
  • în forma electronică  -  prin sistemul Expert on-line al AŞM: www.expert.asm.md.  

Formularele pentru depunerea propunerilor de proiecte pot fi DESCĂRCATE AICI.

De asemenea acesta pot fi găsite pagina web a AŞM: www.asm.md  la rubrica  „colaborare internaţională” şi „concursuri” sau pe www.expert.asm.md.

Partenerii din Italia vor depune propunerile de proiecte conform instrucţiunilor şi cerinţelor CNCI: www.cnr.it 

Responsabil de program:
Elena  Brînza
Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM
Bd. Ştefan cel Mare nr. 1, bir. 440, 433
Tel: 27 16 71; 57 77 07
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us