Concurs internaţional de proiecte pentru anii 2008-2010 (AŞM-FCFB)

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Fondul de Cercet?ri Fundamentale din Belarus (FCFB), asthma în cadrul Acordului de colaborare între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Fondul de Cercet?ri Fundamentale din Belarus din 03.05.2007, drugs anun?? concursul anului 2008-2010 pentru a ob?ine sus?inere financiar? (granturi) în desf??urarea cercet?rilor fundamentale, ce prezint? interes comun pentru ambele P?r?i, în urm?toarele domenii ?tiin?ifice:

(01) utilizarea resurselor umane, materiale ?i informa?ionale în scopul dezvolt?rii stabile;
(02) biomedicina, farmaceutica, sus?inerea ?i fortificarea s?n?t??ii;
(03) biotehnologiile agricole, fertilitatea solului ?i siguran?a alimentar?;
(04) nanotehnologiile, ingineria industrial?, noii substan?e ?i materiale;
(05) sporirea eficacit??ii ?i asigurarea securit??ii complexului energetic.

Spre examinare se înaintează cereri de executare a proiectelor ştiinţifice comune, efectuate de un colectiv mic de cercetători ştiinţifici (până la 10 cercetători) sau cercetători ştiinţifici aparte. În conformitate cu prevederile Acordului, în fiecare proiect va participa câte un grup de cercetători din Republica Moldova şi Belarus.

Cercetătorii ştiinţifici din Republica Moldova, vor înainta cererile coordonate cu partenerii din Belarus - la Academia de Ştiinţe a Moldovei, iar cercetătorii ştiinţifici din Belarus – la FCFB; în cererile ambelor părţi denumirea proiectului şi conducătorii ştiinţifici ai proiectului trebuie să fie identici.

Înaintarea cererilor de către cercetătorii din Republica Moldova se efectuează conform cerinţelor de prezentare a acestora pentru concursurile anului 2008 (formele se anexează).

Durata executării fiecărui proiect este de 2 ani.

Termenele de depunere a cererilor de participare: 20 august 2007 – 20 noiembrie 2007.

Decizia se va lua, după expertizarea proiectelor, pînă la 31 martie 2008.

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us