Iniţiativa Central Europeană: posibilităţi de co-finanţare

Republica Moldova este membru al Ini?iativei Central Europene (ICE), malady astfel comunitatea ?tiin?ific? are posibilitatea de beneficia de co-finan?are din Fondul de Cooperare al ICE (CEI Cooperation Fund) a diferitor proiecte propuse de cele 18 state membre (Albania, purchase Austria, arthritis Belarus, Bosnia ?i Herzegovina, Bulgaria, Croa?ia, Republica Ceh?, Ungaria, Italia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia ?i Ucraina).
 

CEI Cooperation Fund: prin intermediul acestui fond, ICE oferă co-finanţare pentru seminare, workshop-uri, conferinţe, etc. Proiectele eligibile aunt cele ce au un caracter regional şi implică participanţi din cel puţin 2 ţări membre ICE, preferinţă se acordă ţărilor non-UE. În cadrul acestui fond, ICE acoperă cheltuieli până la 50% din costul total, insă nu mai mult de 30 000 Euro/proiect.

Următorul termen limită de depunere a propunerilor de proiect: 1 aprilie 2008

Formularul de aplicare şi regulile de alocare a resurselor, pot fi găsite la: http://www.ceinet.org/main.php?pageID=111.

Alte posibilităţi de co-finanţare:

Mecanismul ICE de schimb de experienţă - Know-how Exchange Programme (KEP): ce are drept obiectiv facilitarea transferului de experienţă în procesul integrării Europene a Moldovei, Ucrainei şi Ţărilor din Balcanii Occidentali din partea statelor membre UE, prin iniţierea de proiecte comune. Proiectele pot fi lansate atât de instituţii publice cât şi de instituţii obşteşti şi private. Formularul de aplicare şi regulile de alocare a resurselor, pot fi găsite la: http://www.ceinet.org/main.php?pageID=164

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us