Programul de Granturi pentru Deplasări (PRDS)

Asocia?ia de Cercetare ?i Dezvoltare din Moldova (MRDA) aloc? fonduri, cialis în  baz? de concurs, denture pentru sus?inerea deplas?rilor oamenilor de ?tiin?? ?i inginerilor din Moldova la diferite evenimente ?tiin?ifice (conferin?e, simpozioane, forumuri) desf??urate  în SUA  ?i Europa.  Pentru evenimentele organizate în Europa solicitan?ii  trebuie s? demonstreze participarea oamenilor de ?tiin?? din SUA.

Acest program este deschis doar pentru oamenii de ştiinţă ce activează în unul din următoarele domenii:

  1. Medicină şi farmacie;
  2. Chimie ecologică;
  3. Estimarea riscului;
  4. Energie regenerabilă;
  5. Nanotehnologii, ştiinţa materialelor, tehnologii noi de producere; 
  6. Agricultură ecologică.

Pentru deplasări în SUA vor fi alocate granturi în sumă de pînă la 3500 dolari.
Pentru deplasări în Europa vor fi alocate granturi în sumă de pînă la 2500 dolari.

MRDA oferă fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de transport, cazare, masă, viză şi asigurare medicală. Taxa de participare la eveniment trebuie acoperită din alte surse de finanţare decît MRDA.

Dosarele urmează a fi depuse  cu cel puţin 8 săptămăni înainte de data deplasării, în conformitate cu orarul din tabelul de mai jos. 

PRDS
Concurs #:

Data limită de depunere a dosarelor:

Expertiza:

Anunţul rezultatelor:

Pentru deplasări începînd cu:

1.

1 ianuarie 2008

ianuarie 2008

februarie 2008

1 martie 2008

2.

1 februarie 2008

februarie 2008

martie 2008

1 aprilie 2008

3.

1 martie 2008

martie 2008

aprilie 2008

1 mai 2008

4.

1 aprilie 2008

aprilie 2008

mai 2008

1 iunie 2008

5.

1 mai 2008

mai 2008

iunie 2008

1 iulie 2008

6.

1 iunie 2008

iunie 2008

iulie 2008

1 august 2008

 

Granturile în cadrul Programului PRDS vor fi acordate în dependenţă de disponibilitatea fondurilor.  Anunţul de program (formularul de aplicare) este valabil pe pagina web a Asociaţiei MRDA: www.mrda.md.

Dosarele urmează a fi depuse la:
Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Moldova (MRDA)
Str. A. Mateevici 60, USM,
Bloc 4, birou 115
2009 Chişinău, Republica Moldova
Tel: 57 77 07, 57 77 06
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us