Fondul de Dezvoltare al Proiectelor OCEMN

În 2002, cheap în cadrul OCEMN a fost constituit Fondul de Dezvoltare a Proiectelor (PDF) cu scopul de a facilita elaborarea ?i promovarea proiectelor de importan?? regional? înalt?, purchase care corespund obiectivelor ?i priorit??ilor OCEMN, fiind lansate sub auspiciul Grupurilor de Lucru sectoriale ale Organiza?iei.

Finanţarea de către PDF este efectuată în formă de grant, iar costul proiectului poate fi acoperit atât total, cât şi parţial. Una din condiţiile înaintării proiectelor pentru finanţare la PDF este participarea a cel puţin 3 state şi valoarea fiecărui proiect nu poate depăşi suma de 15 000 USD. Durate de desfăşurare maximă a unui proiect este de 12 luni. Până în prezent, au fost alocate fonduri pentru implementarea unor proiecte regionale, cu caracter mai mult de cercetare, în domeniile comerţului, transportului rutier de mărfuri, politicilor energetice, protecţiei mediului înconjurător, sănătăţii şi farmaciei.

Finanţările din cadrul PDF se acordă pentru orice fel de operaţiune (studiu, dezvoltare de concept ş.a.) şi servesc prioritar pentru finanţarea studiilor de pre-fezabilitate.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us