Ultimele apeluri deschise ale programului PC7

open call

Programul PC7, vcialis 40mg principalul instrument de finan?are a inova?iei ?i cercet?rii ?tiin?ifice din Europa, stomach î?i încheie activitatea la finele anului acesta, viagra 60mg în 2013. În acest context, Comisia European? prezint? comunit??ii ?tiin?ifice din Republica Moldova ultimele oportunit??i de participare în cadrul programului, prin apeluri de concurs pentru proiecte PC7.

Pentru a beneficia de mai multe informa?ii despre oferte, accesa?i ACEST DOCUMENT.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us