Carnegie Research Fellowship Program: 2013-2014

Academia de ?tiin?e a Moldovei în cooperare cu Consiliul American pentru Educa?ie Interna?ional? organizeaz? seminarul de informare pentru cercet?tori privind procedurile de aplicare la Programul de Burse pentru cercetare CARNEGIE 2013/2014  în domeniul ?tiin?elor umaniste ?i sociale. Evenimentul va avea loc în data de 18 martie 2013, unhealthy la ora 16.00 în Sala Argintie a A?M (Bd. ?tefan cel Mare 1, et. 1). 

Carnegie Research Fellowship Program este un Program de Burse pentru cercetare în Statele Unite ale Americii în domeniul ?tiin?elor umaniste ?i Sociale. Programul este administrat de Consiliul Na?ional de Cercetare a Eurasiei si Europei de Est (NCEEER) (SUA) în cooperare cu Consiliile Americane pentru Înv???mînt Interna?ional (ACTR / ACCELS) (SUA) (tel. Chi?in?u 225860) ?i finan?at de Corpora?ia Carnegie din New York (SUA).

DESCRIEREA SCURT? A PROGRAMULUI:

Programul Carnegie ofer? savan?ilor din domeniul ?tiin?elor umaniste ?i sociale din Republica Moldova, Rusia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia ?i Ucraina posibilitatea de a petrece un semestru academic (patru luni) în SUA pentru stagiuni de cercetare individuale f?r? ob?inerea gradului ?tiin?ific în institu?iile americane de înv???mînt superior ?i de cercet?ri ?tiin?ifice.

Programul se petrece în bază de concurs şi se adresează profesorilor universitari, doctoranzilor şi cercetătorilor din domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste din RM. Participanţii programului beneficiază de asigurarea transportului tur-retur gratis de la domiciliul participantului pînă la instituţia gazdă în SUA; participarea la programe de orientare în Seattle sau Washington D.C., SUA; bursa lunară; asigurarea medicală şi de viaţă; colaborarea cu un conducător ştiinţific în cadrul universităţii americane; accesul la fondurile bibliotecare şi arhive şi la resursele adiţionale pentru dezvoltarea profesională a participanţilor; un curs de perfecţionare a limbii engleze în caz de necesitate, precum şi organizarea activităţilor la absolvirea programului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Pentru participare la program sunt invitaţi:
  1. Cetăţeni ai Republicii Moldova.
  2. Solicitanţi cu propuneri de cercetare care se încadrează integral, prin obiective şi arie tematică, intr-un domeniu prioritar al Centrului de Studii Avansate şi Educaţie (CASE), Universitatea Umanistă Europeană din Vilnius – Transformările sociale din regiunea frontalieră de vest a Eurasiei – Moldova, Ucraina şi Belarus (European Humanities University, Center for Advanced Studies and Education on Social Transformations in the Western Eurasia Border Region -- Belarus, Moldova, and Ukraine).
  3. Doctoranzi, cadre didactice universitare şi cercetători la orice etapă a vieţii profesionale care n-au condus recent proiecte de cercetări ştiinţifice în instituţiile americane.
  4. Posesorii titlului de doctor în ştiinţe sau unui grad mai avansat, sau cei înscrişi la doctorat la momentul aplicării.
  5. Cu capacităţi de exprimare orală şi scrisă în limba engleză care le vor permite să-şi conducă cercetările în mod independent şi să comunice cu omologii săi din SUA.
  6. Cu publicaţii în domeniul profesional (doctoranzilor li se permite indicarea rapoartelor prezentate la conferinţe academice).
  7. Care nu vor avea impedimente la obţinerea vizei SUA de tip J-1.
  8. Care pot participa la program în Statele Unite în septembrie 2012.
Termen limită de depunere a dosarelor de participare: 30 aprilie, 2013   (începutul programului - septembrie 2013).
 
Pentru a participa la acest concurs accesaţi documentele de mai jos:
 
Anunţul şi condiţiile de participare
Formularul de participare
 
ADRESE UTILE ŞI INFORMAŢII ADIŢIONALE: 
 
Chisinau
 
Alexei Kharlamov
The American Councils for International Education:  ACTR/ACCELS
str. Kogalniceanu 76
MD-2009 Chisinau, MOLDOVA
 
Tel:  (+37322) 225860
Fax:  (+37322) 234873
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://www.nceeer.org/
 
S.U.A.
 
NCEEER
University of Washington
Box 353650
Seattle, WA 98195
 
Tel: (206) 829-2445
Fax: (206) 221-0885
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://www.nceeer.org/
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us