Burse de studii de masterat şi doctorat în Estonia

open call

Conform acordului de colaborarea în domeniul educa?iei, allergy ?tiin?ei ?i culturii, ambulance semnat în 2011, pharmacy Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii din Republica Estonia propane studii în domeniul înv???mântului superior pentru anul academic 2013-2014 (masterat sau doctorat), la care pot aplica studen?ii din RM. Bursele de studiu sunt acordate de Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii al Republicii Estonia, conform acordului bilateral.

Pentru burs? pot aplica studen?ii din toate domeniile de studii. Bursele sunt destinate cercet?torilor sau a studen?ilor pentru schimb de studii (aceasta îpresupune c? studen?ii trebuie s? fie înscri?i ?i/sau studiaz? într-o institu?ie din ?ara lor la momentul depunerii cererii ?i c? schimbul de studen?i nu presupune examene de admitere). Bursa lunar? acordat? studen?ilor de master – 288 de euro, doctoranzilor – 385.

Pentru detalii accesa?i SURSA.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us