Burse de mobilitate EMP-AIM 2013

 
open call
EMP-AIM ofer? burse de mobilitate pentru studen?ii licen?ia?i, order masteranzi, doctoranzi, post-doctoranzi ?i personalul academic din Belarus, Republica Moldova ?i Ucraina pentru a studia ?i a realiza cercet?ri ?tiin?ifice la  una dintre cele  8 institu?ii europene membre ale parteneriatului EMP-AIM.
 
EMP-AIM reprezint?  un parteneriat constituit din 17 universit??i din ??rile europene, Belarus, Ucraina ?i Moldova, care are drept scop dezvoltarea unei cooper?ri durabile între universit??ile implicate consolidînd astfel colabor?rile economice, culturale, academice dintre UE ?i regiunea Europei de Est.
 
Pentu mai multe detalii accesa?i urm?torul link: http://emp-aim.mruni.eu/scholarships/who_can/
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us