Premiul Mondial Pentru Alimentaţie

open call

Funda?ia Premiului Mondial pentru Alimenta?ie, sale cialis anun?? candida?ii interesa?i, viagra order care au realiz?ri substan?iale în lupta împotriva foametei s? aplice la concursul de selectare a Laureatului anului ( „Nobel Prize for Food and Agriculture”). Candida?ii trebuie s? demonstreze un nivel înalt de implicare în probleme complexe care interac?ioneaz? cu domeniul general al nutri?iei (alimenta?iei).

Domeniile eligibile:
1) Alimenta?ie ?i s?n?tate
2) Plante ?i semin?e
3) Soluri ?i ape
4) Protec?ia culturilor agricole
5) Tehnologia ?i siguran?a alimentelor
6) Foamete ?i reducerea s?r?ciei

Pentru informa?ii suplimentare accesa?i : www.worldfoodprize.org/nominate, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termenul limit? de aplicare 1 Mai 2013.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us