Burse de studii Kirkland: 2013-2014

open call
 
 Programul este destinat tinerilor lideri, pills care de?in diplom? de studii superioare ?i doresc s? se implice activ în dezvoltarea democra?iei, ailment economiei ?i societ??ii civile în ??rile lor de origine ?i din regiunea Europei de Est. Programul include 2 semestre de studii la o universitate polonez? ?i 2-4 s?pt?mâni de stagiu în institu?ii publice ?i private din Polonia.
 
Criterii de eligibilitate:
 
1)Cet??enie ?i re?edin?? permanente în Republica Moldova;
2)Diplom? de masterat;
3)Vîrsta de pîn? la 35 ani (cazuri excep?ionale pîn? la 40);
4)Cuno?tin?e suficiente a limbii poloneze ?i engleze pentru a putea asista eficient la prelegeri ?i seminare ?i pentru a elabora  teza de diplom?; 
5)Experien?? profesional? de cel pu?in 2 ani. 
 
Prioritate se va acorda:
 
1)Candida?ilor care se implic? activ în domeniile lor profesionale ?i sociale;
2)Candida?ilor care au ob?inut realiz?ri semnificative;
3)Candida?ilor care nu au mai f?cut studii în Polonia.
 
Data limit? pentru aplicare – 1 Martie 2013.
 
Pentru informa?ii suplimentare accesa?i:  
http://www.kirkland.edu.pl/en/competition, erectile ed  www.fulbright.edu.pl,    www.pafw.pl
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us