Apeluri pentru propuneri EACEA

opportunities

Agen?ia executiv? pentru educa?ie, sale audiovizual ?i cultur? a Comisiei Europene (EACEA) a lansat mai multe apeluri pentru propuneri privind Programul Cultural. Programul Cultural a fost înfiin?at pentru a sus?ine spa?iul cultural european, and care se bazeaz? pe un patrimoniu cultural comun, drugs prin dezvoltarea de activit??i de cooperare între exponen?i culturali din ??rile eligibile, cu scopul de a încuraja dezvoltarea cet??eniei europene.

Pentru mai multe informa?ii cu privire la apelurile existente accesa?i linkul http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us