Apelul pilot ERA Chairs

open call
Apelul ERA Chairs este o nou? m?sur? instituit? de Comisia European?, discount menit? s? elimine decalajul dintre cercetare ?i inovare în Europa. Aceste granturi sunt oferite pentru a dezvolta excelen?a în cercetare în statele membre UE, health statele asociate precum ?i în alte regiuni.
 
Universit??ile sau institu?iile de cercetare eligibile, anesthetist care actualmente au o rat? sc?zut? de participare la Programul Cadru, cu un poten?ial ?tiin?ific demonstrat ?i un plan concret de promovare a excelen?ei în cercetare, vor fi selectate de c?tre Comisie pentru a numi lideri remarcabili în cercetare: a „pre?edin?ilor” Spa?iului European de Cercetare (ERA) ?i a echipelor acestora de cercetare. Aceasta va permite institu?iilor de a dezvolta, în domenii specifice, un nivel de excelen?? necesar pentru a concura la nivel interna?ional ?i de a extinde eficient participarea sa în Programele Cadru.
 
Apelul pilot ERA Chairs, finan?at prin intermediul Programului Cadru 7, a fost lansat la 18 decembrie 2012. Apelurile ERA Chairs ulterioare vor fi publicate în Programul „Horizon 2020”.
 
Detalii: http://ec.europa.eu/research/era/
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us