Burse de cercetare Melbourne International - 2013 (MIRS)

open call
Bursele de cercetare Melbourne International  (MIRS) se acord? studen?ilor interna?ionali care doresc s? efectueze studii postuniversitare de cercetare la Universitatea din Melbourne (Australia). În anul 2013 se vor acorda 150 de burse aplican?ilor interna?ionali finan?ate de c?tre Universitatea Melbourne, check  fiecare facultate avînd un num?r limitat de locuri disponibile.
 
Detalii privind con?inutul dosarului de aplicare - http://services.unimelb.edu.au/scholarships/research/international/available/mirs 
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us