Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte a ASM şi CNRS

open call

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Centrul Na?ional de Cercet?ri ?tiin?ifice din Fran?a (CNRS) lanseaz? al doilea Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare pentru mobilitate, buy în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare ?tiin?ific? între A?M ?i CNRS, sale încheiat la data de 24 mai 2011. Scopul concursului este de a promova ?i sprijini cooperarea ?tiin?ific? ?i mobilitatea cercet?torilor din Republica Moldova ?i cei din Fran?a în domeniile de cercetare ?i dezvoltare de interes comun pentru ambele p?r?i.

Pentru a afla mai multe informa?ii cu privire la condi?iile de eligibilitate ?i a accesa formele de aplicare, accesa?i urm?torul link.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us