Concursurile proiectelor comune de cercetare bilaterale în anul 2012

open call

Not? Informativ?

privind anun?area concursurilor proiectelor comune de cercetare bilaterale  în anul  2012, generic cu finan?area din 1 ianuarie 2013

Centrul Proiecte Interna?ionale  anun?? urm?toarele concursuri de proiecte bilaterale pentru 2013-2014 cu:

1. Ministerul Federal al  Educa?iei ?i Cercet?rii  din Germania (BMBF) în baza Memorandumului de inten?ii privind cooperarea ?tiin?ific? ?i tehnologic? între A?M ?i BMBF, semnat la Bonn în data de 14 martie 2008 (Apelul de concurs a proiectelor de cercetare).

Domeniile de cercetare:

1. Comunicarea: crearea unei societăţi informate prin intermediul unor  produse inteligente, servicii de date, internet/ de  infrastructura bazată pe  cunoaştere  de resurse/ procese eficiente  de producţie şi realităţi virtuale (inclusiv şi tematicile anterioare „informarea şi comunicarea tehnologică”)

2. Sănătatea şi Nutriţia Sănătate/nutriţia: un mod de viaţă sănătos şi o îmbătrînire decentă prin îmbunătăţirea  dietelor, medicinii individualizate, supravegherea potrivită şi a controlul sistemului şi a societăţii inovaţionale (inclusiv şi tematicile anterioare ”biomedicina, farmaceutica şi sănătatea omului”)

3. Clima şi Energia: spre o  bioeconomie durabilă prin echilibrarea (legăturii) apă-energie-alimentaţie şi dezvoltarea de alternative inovaţionale pentru  un mai eficient sistem de generare a energiei şi de alte măsuri de protecţie a climei (inclusiv şi tematicile anterioare „Biotehnologii agricole şi securitatea alimentară”, precum şi „ mediul ambiant şi eficienţa energetică”)

4. Tehnologii - cheie: Soluţii pentru provocările societale, prin tehnologii-cheie pentru produse, procese şi servicii şi transfer de tehnologii inovatoare (inclusiv şi tematicile anterioare „nanotehnologii, inginerie industrială şi materiale noi”)

***

2. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România (ANCS), în baza Programului de colaborare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării între Autoritatea naţională pentru cercetare Ştiinţifică din Romania (ANCS) şi AŞM, semnat la 23 octombrie 2008 (Apelul de concurs a proiectelor de cercetare).

Domeniile de cercetare:

 1. mediu
 2. agricultură
 3. sănătate
 4. tehnologii
 5. produse şi servicii
 6. managementul ştiinţei şi resursei informaţionale
 7. cercetare socio-economică și umanistă

***

3. Memorandumul de Înţelegere privind desfăşurarea concursului pilot comun de proiecte regionale în cadrul proiectului AŞM PC7 SEERA-EI, semnat de către AŞM la 03.03.2012 cu 14 ţări, care fac parte din Consorţiumul proiectului

(Apelul de concurs a proiectelor de cercetare poate fi găsit pe: http://www.seera-ei-pjc.asm.md/, informaţia despre concurs AICI .

Domeniul de cercetare:

1.Technologii informaţionale şi de comunicare

***

4. Consiliul Naţional  de Cercetare din Italia (CNCI), în baza Programului de cooperare a Acordului de cooperare ştiinţifică dintre Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI) şi AŞM, semnat la 23 iunie 2010 (Apelul de concurs a proiectelor de cercetare, vizînd mobilitatea se anexează).

Domeniile de cercetare:

 1. Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene;
 2. Valorificarea resureselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă;
 3. Biomedicina, Farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii;
 4. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară;
 5. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi;
 6. Eficientizarea şi asigurarea complexului energetic şi securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile;

***

5. Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB ), în baza Acordului de colaborare între AŞM şi Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus, semnat la 23 ianuarie 2009 (Apelul de concurs a proiectelor de cercetare se anexează).

Domeniile de cercetare:

 1. Resursele acvatice: monitorizarea, epurarea, prelucrarea şilor raţională;
 2. Agricultura ecologică şi biotehnologiile;
 3. Perfecţionarea metodelor de protecţie a resurselor naturale şi prevenirea degradării lor;
 4. Biomedicina, farmaceutica, susţinerea şi protecţia sănătăţii;
 5. Construcţia de maşini, noi tehnologii, substanţe şi materiale;
 6. Sporirea eficienţei folosirii resurselor tradiţionale şi alternative de energie.

***

Luînd în consideraţie faptul, că Republica Moldova, începînd cu 1 ianuarie 2012, este ţară asociată la Programul-Cadru 7 al Uniunii Europen, prioritatea de bază pentru participarea la aceste concursuri este:

 1. demonstrarea participării în Programul Cadru 7 al Uniunii Europene;
 2. elaborarea, pe durata implementării proiectelor comune de cercetare, a unor proiecte ştiinţifice pentru participarea la concursurile anunţate de Programul-cadru al Uniunii Europene şi a altor programe internaţionale.

Atenţie!În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice  fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării (Anexa nr.3 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012), art.8, în aceeaşi perioadă de timp, una şi aceeaşi persoană poate participa în calitate de executor sau conducător al unui program de stat şi a două proiecte, selectate pe bază de concurs, inclusiv un proiect internaţional, finanţat de la bugetul de stat.

Informaţia despre concursurile planificate pentru anunţare în 2012,

cu finanţarea de la 01.01.2013

Nr.

Acord de Cooperare al AŞM cu

Tip proiect

Data anunţării

Data limită pentru recepţionarea propunerilor de proiect

Perioada finanţării

1

Ministerul Federal al  Educaţiei şi Cercetării  din Germania (BMBF)

Mobilitate

15.06.2012

15.09.2012

01.01.2013 -31.12.2014

2

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România (ANCŞ)

Cercetare

15.06.2012

01.10.2012

01.01.2013-30.11.2014

3

Acordul de Implementare a  proiecutlui ASM SEERA-EI

Cercetare

01.06.2012

05.09.2012

01.01.2013-31.12.2014

4

Consiliul Naţional  de Cercetare din Italia (CNCI)

Mobilitate

01.06.2012

01.10.2012

01.01.2013-31.12.2014

5

Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarusi (FRCFB )

Cercetare

01.06.2012

01.10.2012

01.04.2013-31.12.2014

UPDATE:

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa (CNRS) lansează al doilea Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare pentru mobilitate, în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare ştiinţifică între AŞM şi CNRS, încheiat la data de 24 mai 2011. Scopul concursului este de a promova şi sprijini cooperarea ştiinţifică şi mobilitatea cercetătorilor din Republica Moldova şi cei din Franţa în domeniile de cercetare şi dezvoltare de interes comun pentru ambele părţi.

Pentru a afla mai multe informaţii cu privire la condiţiile de eligibilitate şi a accesa formele de aplicare, accesaţi următorul link.

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us