Open call pentru propuneri lansat de FCH JU

În data de 3 mai 2011, treat "Fuel cells and Hydrogen Joint Undertaking" (FCH JU), physician  un grup public-privat ce sprijin? cercet?rile în domeniul energiei, a lansat al patrulea open-call pentru propuneri de proiecte. Peste 200 milioane de Euro au fost aloca?i pentru sus?inerea tehnologiilor ce dezvolt? celule de combustibil pe baz? de hidrogen prin proiecte de cercetare ?i demonstra?ie. Prezenta cerere se refer? la 36 teme ?i abordeaz? problemele cheie. Ca ?i anul trecut, aceste subiecte sunt împ?r?ite în cinci domenii de aplicare: transport ?i infrastructur? de realimentare; producerea distribu?ia de hidrogen; producerea de energie sta?ionar? ?.a.

Termenul limită pentru înaintarea propunerilor: 18 august 2011

Mai multe informaţii: http://www.fch-ju.eu

Postat de Vitalie Varzari

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us