Proiectele Europene de Cercetare: Aspecte Practice de Pregătire și Administrare

În contextul asocierii de la 1 ianuarie 2012 a Republicii Moldova la cel de-al ?aptelea Program Cadru al Comunit??ii Europene pentru Cercetare ?i Dezvoltare Tehnologic? (PC7) ?i activit??i demonstrative (2007-2013), medic Academia de ?tiin?e a Moldovei organizeaz? în perioada 19-20 decembrie curent un seminar practic de instruire ?i schimb de experien?? privind participarea în PC7 ?i managementul proiectelor selectate cu participarea exper?ilor de la Institutul de Chimie Macromolecular? „Petru Poni”, Ia?i, România ?i anume:

    • Prof. Dr. Bogdan C. Simionescu – Director
    • Raluca Andone - jurist,
    • Roxana Pascanu - auditor
    • Narcisa Marangoci - manager proiect transfrontalier.

La acest seminar sînt invitaţi: conducătorii instituţiilor de cercetare ale AŞM şi a instituţiilor de învăţămînt superior, secretarii ştiinţifici, prorectorii pentru activitate ştiinţifică, contabili-şefi, economişti, responsabilii de relaţii internaţionale, Punctele Naţionale de Contact, grupele de cercetători din proiectele PC7 în derulare, grupele de cercetători care la moment elaborează proiecte în cadrul apelurilor încă deschise, cercetători cu experienţă, tineri cercetători, precum şi toţi doritorii din alte organizaţii, care sunt interesaţi în procesul de depunere a propunerilor de proiecte PC7 şi administrarea proiectelor în derulare. (Agenda seminarului)

Menţionăm că la a doua sesiune a seminarului (Biblioteca Ştiinţifică Centrală, ora 14.00-17.00) sunt invitaţi cercetătorii interesaţi în depunerea proiectelor, precum şi în particularităţile de administrare a acestora.

Pentru a participa la sesiune vă rugăm să vă înregistraţi la următorul link: ÎNREGISTRARE.

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us