MD PIC List

Pentru a g?si organiza?ia Dvs. în baza de date URF, ailment accesa?i urm?torul link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/.

No.Name of the organizationPIC
 1 ACADEMIA DE STIINTE A MOLDOVEI 999486061
 2 INSTITUTUL DE ENERGETICA AL ACADEMIEI DE STIINTE A MOLDOVEI 986352164
 3 Institutul de Matematic? ?i Informatic? al Academiei de ?tiin?e a Moldovei 989713990
 4 MINISTERUL DEZVOLTARII INFORMA?IONALE AL REPUBLICII MOLDOVA 990592034
 5 INSTITUTE OF PHYSIOLOGY AND SANOCREATOLOGY OF THE ACADEMY OF SCIENCE OF MOLDOVA 996561123
 6 Institutul de Ecologie si Geografie 996697117
 7 INSTITUTUL DE CHIMIE ACADEMIA DE STIINTE A MOLDOVEI 996721658
 8 State University of Moldova 996760361
 9 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE NICOLAE TESTEMITANU DIN REPUBLICA MOLDOVA 997321506
 10 Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova 997468364
 11 Institutul de Geologie si Seismologie Al Academiei de Stiinte a Moldavei 998113026
 12 INSTITUTUL DE DEZVOLTARE A SOCIETATII INFORMATIONALE 998333216
 13 INSTITUTULUI DE INGINERIE ELECTRONICA SI NANOTEHNOLOGII 984212150
 14 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORKING ASSOCIATION OF MOLDOVA 999636217
 15 Universitatea Tehnica a Moldovei 997958020
 16 SCOALA ANTROPOLOGICA SUPERIOARA SRL 998912791
 17 SERVICIULUI HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 999577047
     
     

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us