Prima şedinţă a „Comitetului de cercetare UE – Moldova”

press release
La data de 5 februarie 2013, viagra va avea loc prima ?edin?? a „Comitetului de cercetare UE – Moldova”, creat în conformitate cu prevederile Memorandumului de În?elegere între Republica Moldova ?i Uniunea European? privind asocierea Republicii Moldova la al ?aptelea Program Cadru al Comunit??ii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologic? ?i activit??i demonstrative (2007-2013), semnat la 11 octombrie 2011, la Bruxelles de c?tre acad. Gheorghe DUCA, Pre?edintele A?M ?i dna Máire GEOGHEGAN-QUINN, Comisarul European pentru Cercetare, Inovare ?i ?tiin??.
 
 
Republica Moldova,  în cadrul  comitetului sus-menţionat, va fi reprezentată de către  Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Din partea Comisiei Europene, la lucrările comitetului vor participa reprezentanţii Directoratului General pentru Cercetare şi Inovare, Dr. Elisabeth LIPIATOU, Șef al Unității pentru vecinătate europeană, Africa și Golful Persic şi Dr. Gediminas RAMANAUSKAS,  responsabil pentru relaţiile cu ţările din Vecinătatea Estică.
 
Agenda evenimentului se va axa pe subiecte ce ţin de ultimele evoluții privind Spaţiul European de Cercetare (ERA), programul pentru cercetare şi inovare „Orizont-2020”, ultimele evoluții din cadrul sistemului CDI din Republica Moldova, situația actuală privind participarea Republicii Moldova la Programul Cadru 7 şi domeniile de interes pentru cooperare dintre UE şi Moldova. Pe parcursul şedinţei se va urmări revizuirea, evaluarea și discutarea măsurilor necesare pentru a asigura implementarea Memorandumului de Înțelegere menţionat, precum şi examinarea măsurilor  de natură să îmbunătățească și să dezvolte cooperarea RM-UE pe dimensiunea cercetare-inovare. 
Următoarea şedinţă a Comitetului UE-Moldova va avea loc la finele anului 2013.
 
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us