Training NCP şi RRI: “Moldova-Research Horizon”

open day
Academia de ?tiin?e a Moldovei organizeaz? în perioada 29-30 ianuarie 2013, ed un training adresat Re?elei Punctelor Na?ionale de Contact a Programului Cadru 7 (PC7) ?i Responsabililor de Rela?ii Interna?ionale din cadrul institutelor din sfera ?tiin?ei ?i inov?rii. Scopul evenimentului const? în cre?terea capacit??ilor grupului-?int? privind implementarea proiectelor PC7 ?i participarea în viitorul Program Cadru pentru Cercetare ?i Inovare al Comisiei Europene „Orizont - 2020”.
 
Training-ul se va desf??ura în cadrul proiectului moldo-estonian “Moldova-Research Horizon” finan?at de Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei.
În calitate de exper?i vor participa reprezentan?ii Consiliului Estonian pentru Cercetare:
 
1. Kristin KRAAV – Punct Na?ional de Contact pentru Ac?iunile Marie Curie în PC7;
2. Maria HABICHT- Punct Na?ional de Contact pentru Energie ?i Transport în PC7;
3. Oskar OTSUS - Punct Na?ional de Contact pentru IMM-uri, abortion Securitate ?i Aspecte Legale ?i    Financiare în PC7. 
 
Evenimentul se va desf??ura începînd cu ora 09.00 în incinta Academiei de ?tiin?e a Moldovei (Bd. ?tefan cel Mare 1, Sala Aurie, et.1).
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us