Video-conferinţă IAPP

video-conference
Re?eaua Punctelor Na?ionale de Contact ale Programului Cadru 7 al UE în Republica Moldova organizeaz? la data de 30 noiembrie 2012, ed buy începînd cu ora 11.00, în incinta Universit??ii Academiei de ?tiin?e, video-conferin?a dedicat? Ac?iunilor Marie Curie ale PC7 intitulat? „Parteneriate ?i colabor?ri industrie-mediu academic (IAPP) ”.
 
Informa?ia va fi expus? de c?tre dna Kamila Partyka, responsabil? pentru „Ac?iunile Marie Curie”,  Comisia European?. Persoanele interesate s? participe la acest eveniment sunt rugate s? ne contacteze la num?rul de telefon: 022-272659.
 
Detalii suplimentare cu privire la ac?iunea IAPP g?si?i în anex?.
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us