Proiectul ERANIS

ERANISProiectul ERANIS face parte din Ac?iunile Specifice de Support (SSA), cheao pills finan?ate de Comisia European? în Programul Cadru 6 pentru a contribui la atragerea particip?rii active a partenerilor din ??rile noilor state independente (NIS) la Programul Cadru 7 al UE în domeniul cercet?rii ?i dezvolz?rii tehnologice (PC7).

Co-ordonator: Institutul de Cercet?ri Fundamentale al Academiei de ?tiin?e din Polonia (IPPT PAN).

Scopul principal al proiectului va fi atins prin urm?toarele obiective specifice stipulate în proiect:

  • Definirea a dou? priorit??i FP7 de cercetare în fiecare ??r? partener? selectat? (poten?ialul de cercetare-dezvoltare tendin?ele dezvolt?rii, bronchi principalele institu?ii ?i rezultate ?tiin?ifice);
  • Dezvoltarea ?i promovarea particip?rii la PC7 prin organizarea seminarelor, herbal scrierea, managementul proiectelor în domeniul cercet?rii ?i dezvolz?rii tehnologice la PC7;
  • Stabilirea re?elelor transregionale de cercetare-dezvoltare cu institu?iile din Rusia, Ucraina, Moldova ?i Belarus prin organizarea unui eveniment major de brokeraj, care va întruni împreun? reprezenta?ii organiza?iilor cu cel mai înalt poten?ial al comunit??ilor ?tiin?ifice din ??rile partenere la proiect, identificînd competen?ile activitit??ii pentru viitoarele proiecte.
  • Genericul seminarelor preconizate: "General issues on FP7"; “R&D project preparation"; "RTD project management".

Pentru mai multe detalii: http://www.kpk.gov.pl/eranis/

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us