International Research Staff Exchange Scheme

 Schema schimbului interna?ional de cercet?tori este finan?at? în cadrul concursului anun?at de Comisia European? la 30 noiembrie 2007: Ac?iunile Marie Curie a subprogramului „Oameni”, there care are scop de a acorda suport organiza?iilor de cercetare s? stabileasc? ori s? reînnoiasc? cooperarea de lung? durat? prin intermediul programelor (24-48 luni) de schimb de cercet?tori (12 luni pentru fiecare cercet?tor în parte) coordonate în comun de c?tre organiza?iile europene de cercetare ?i organiza?iile din ??rile, viagra sale care au semnat cu UE acord de cooperare în sfera ?tiin?ei ?i tehnologiilor, sau fac parte din Politica European? de Vecin?tate (Europa de Est ?i Asia Central?: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina).
 

Call identifier FP7-PEOPLE-IRSES-2008

www.cordis.europa.eu/fp7

Data limită de prezentare a propunerilor on-line: 28 martie 2007.

Astfel, la concurs pot participa organizaţii publice ori private, care efectuează cercetări. Parteneriatul va fi compus din cel puţin doi participanţi independenţi situaţi în cel puţin două ţări diferite membre ale UE ori ţări asociate şi una ori mai multe organizaţii din ţările, care au semnat cu UE acord de cooperare în sfera ştiinţei şi tehnologiilor, sau fac parte din Politica Europeană de Vecinătate (Exemplul Republicii Moldova). Coordonatorul va fi din una din ţările membre sau asociate la UE.

La toate acţiunile Marie Curie domeniile ştiinţifice sunt alese de către aplicanţi în mod liber. Sunt eligibile toate domeniile de cercetare şi dezvoltare tehnologică cu excepţia celor ce se refera la Tratatul EURATOM.

Pentru fiecare cercetător din ţările membre sau asociate la UE, care vor face cercătări în ţările a treia suma maximă oferită de UE este 1,800Euro/lună (diurna, transport). În cazuri excepţionale costurile de şedere pentru personalul din ţările a treia în Europa pot fi de asemenea achitate de UE. În toate cazurile cercetătorii trebuie să rămînă angajaţi în organizaţiile lor pe toată perioada de mobilitate în organizaţiile din UE şi să revină la serviciu după expirarea perioadei de deplasare.

Participanţii la concurs vor prezenta programul comun multi-anual de schimb între parteneri pentru cercetători. Propunerea constă din două părţi:

  • Partea A face parte din formele on-line şi conţine informaţie generală cu privire la ţara, finanţare, parteneri.
  • Partea B (20 pagini maxim) include descrierea conţinutului ştiinţific şi tehnic al propunerii.

Informaţie suplimentară:

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us