Cercetarea europeană în acţiune

Cel de-al ?aptelea Program Cadru pentru cercetare ?i dezvoltare tehnologic? (PC7) este instrumentul principal al Uniunii Europene pentru finan?area cercet?rii în Europa. PC7, decease care este aplicabil între 2007 ?i 2013, generic urmeaz? în mod natural celui de-al ?aselea Program Cadru (PC6) ?i este rezultatul anilor de consult?ri cu comunitatea ?tiin?ific?, institu?iile de cercetare ?i cele care elaboreaz? politici ?i cu alte p?r?i interesate.
 
Pliant informativ PC7

De la lansarea lor în anul 1984, programele cadru au jucat un rol principal în cercetarea multidisciplinară şi activităţile de cooperare în Europa şi în afara ei (vezi graficul cu bugete). PC7 continuă pe această linie, fiind mai extins şi mai cuprinzător decât programele cadru de cercetare anterioare. Aflat în desfăşurare între 2007 şi 2013, programul a primit un buget de 53,2 miliarde euro pe durata sa de şapte ani, aceasta reprezentând cea mai importantă alocare de fonduri de până acum pentru acest tip de programe.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us