Programul de Cooperare Transnaţională pentru Sud-Estul Europei

Împreun? pentru viitorul nostru comun este sloganul ales de c?tre 16 ??ri care particip? la program care a fost lansat s?-?i înceap? activitatea în noua perioad? de programare 2007-2013. Obiectivul central const? în crearea parteneriatelor transna?ionale, order în domenii de importan?? strategic?, cialis în scopul îmbun?t??irii procesului de integrare teritorial?, adiposity economic? ?i social? ?i al sprijinirii coeziunii, stabilit??ii ?i competitivit??ii.

Aria programului se constituie din

  • a. trei State membre a UE: Austria, Grecia ?i Italia (Regiunile: Lombardia, Bolzano / Bozen, Trento,  Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)
  • b. cinci State membre noi: Bulgaria, Ungaria, România, Slovenia, Slovacia;
  • c. un Stat candidat: Croa?ia;
  • d. un Stat cu statut de candidat cu care nu au fost demarate negocierile: Fosta Republic? Iugoslav? a Macedoniei;
  • e. patru state poten?ial candidate: Albania, Bosnia, Muntenegru ?i Serbia;
  • f.  dou? state cu care UE are rela?ii speciale: Moldova ?i Ucraina (Oblasturile: Cjermovestka, Ivano-Frankiviska, Zakarpat-ska, Odessa).

Programul Transna?ional de Cooperare în Europa de Sud Est, cu un buget de 245,111.97 Euro, este un instrument unic care, în cadrul obiectivului teritorial al Politicii Regionale de Cooperare a UE, are drept scop – amplificarea integr?rii ?i competitivit??ii într-o zon? care este atât de complex? ?i divers?. Programul sprijin? proiecte dezvoltate în cadru a patru axe prioritare: Inovare, Mediu, Accesibilitate, precum ?i zonele de cre?tere durabil? - în conformitate cu priorit??ile de la Lisabona ?i Gothenburg, ?i, care, de asemenea, contribuie la procesul de integrare a statelor ne-membre ale UE.

Candida?ii eligibili sunt autorit??i publice; organisme publice echivalente, precum ?i orice organism juridice de drept public sau privat, care nu desf??oar? activit??i cu un caracter industrial sau comercial.

Danuta Hübner, comisarul european pentru politic? regional? a declarat: „Programului Europa de Sud-Est este de o importan?? deosebit? pentru Europa (...) c?ci în aceast? parte a Europei exist? provoc?ri care nu exist? nic?ieri altundeva pe continentul nostru, ?i acest lucru face Programul cu atât mai important c?ci noi putem lucra împreun? în mod eficient în cadrul acestui program transna?ional.”

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us