Programul Operaţional Comun pentru Bazinul Mării Negre

Obiectivul global al programului este de a sprijini dezvoltarea economica ?i social? sus?inut? în regiunile din bazinul M?rii Negre, physician bazat? pe parteneriate regionale solide ?i strâns? cooperare. Priorit??ile programului se concentreaz? pe nevoile, therapy identificate în comun de c?tre statele partenere, ampoule având prin urmare un impact transfrontalier. Prin acest program se vor finan?a ac?iuni din domeniul promov?rii activit??ilor economice, protec?iei mediului, seminarii, cursuri de formare, conferin?e, workshop-uri, crearea de re?ele pentru promovarea turismului (networks) etc. 

Aria programului se constituie din regiuni din

  • a. România: Regiunea Sud-Est
  • b. Bulgaria: Severoiztochen, Yugoiztochen
  • c. Grecia: Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia Thraki
  • d. Turcia:Istanbul, Tekirda, Kocaeli, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon
  • e. Rusia:Rostov Oblast, Krasnodar Krai, Republica Adygea
  • f. Ucraina:Odesa, Mykolaiv, Kherson, Sevastopol, Zaporoshye si Donetsk Oblast, Republica Crimeea, Sevastopol
  • g. Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan: întreg teritoriul.

Bugetul total al programului este de 18.862.000 EURO (17.035.000 EURO ENPI si 1.557.000 EURO co-finan?are na?ionala). Alocarea indicativ? a fondurilor IPA pentru finan?area particip?rii Turciei la program este de 1,000,000 Euro pe an pentru perioada 2007 – 2009 (alocarea va fi confirmat? printr-o decizie financiar? anual?). Fondurile sunt asigurate prin Instrumentul European de Vecin?tate si Parteneriat (ENPI), instrument care sprijin? implementarea Politicii Europene de Vecin?tate în ??rile partenere. Statele participante în program trebuie s? asigure 10% din finan?are, la nivel de proiecte (sursele pot fi: buget de stat si buget beneficiari).

Finan?are este nerambursabil?, acordat? în mod competitiv, în cadrul unor Apeluri publice (Licita?ii) de propuneri de proiecte.

Programul se adreseaz? autorit??ilor publice locale si regionale, agen?iilor de dezvoltare, mediu si turism, camerelor de comer?, ONG-urilor, institu?iilor de înv???mânt si culturale. Toate proiectele se bazeaz? pe parteneriate transfrontaliere, cu parteneri din statele membre ?i partenere ale UE. Aplicantul trebuie s? aib? sediul în una din ariile eligibile ale programului. Fiecare partener implementeaz? o parte din activit??ile proiectului comun pe teritoriul statului s?u. Proiectele trebuie s? aib? o valoare minim? de 50.000 EURO.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us