Programul de Cooperare Transnaţională pentru Europa de Sud-Est 2007-2013: al Patrulea Apel

Programul de Cooperarea Transna?ional? pentru Europa de Sud-est 2007-2013 î?i va lansa în curînd ultimul s?u apel pentru propuneri în toate priorit??ile ?i domeniile sale de interven?ie - inclusiv cel pentru inova?ie. Cel de al patrulea apel de propuneri de proiecte este prev?zut s? fie lansat la începutul lunii octombrie ?i se va încheia în noiembrie 2011. Întrucît procedura de depunere va consta într-o singur? etap?, cure managerii programului propun poten?ialilor beneficiari s? înceap? din aceste luni preg?tirile pentru propunerile de proiect.

Pentru a accesa documentele necesare, domeniile eligibile şi condiţiile de participare accesaţi următorul link: http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/calls/fourth_call/.

Postat de Vitalie Varzari.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us