Raportul pentru anul 2012 al Centrului Comun de Cercetare

press release

Centrului Comun de Cercetare prezint? principalele realiz?ri ale anului 2012, generic subliniind importan?a suportului ?tiin?ific ?i tehnologic pentru ob?inerea unei stabilit??i financiare cu impact asupra:
1) cre?terii locurilor de munc? ?i a inova?iei,
2) agriculturii ?i securit??ii alimentare la nivel global,
3) economiei cu emisii de dioxid de carbon reduse ?i cu utilizarea eficient? a resurselor.

Pentru vizualizarea raportului accesa?i urm?torul link.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us