JRC: workshop pe tematica nanobiotehnologiei şi nanoparticolelor

conference
Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene organizeaz? în perioada 4-6 decembrie 2012, cheap la Ispra (Italia) un workshop pe tematica nanobiotehnologiei ?i nanoparticolelor. Scopul workshop-ului este de a discuta ultimele evolu?iile în domeniul respectiv precum ?i a crea contacte ?tiin?ifice între cercet?torii din noile ??ri membre ale UE ?i cele candidate. Cercet?torii ?i exper?ii acestui domeniu din Republica Moldova sunt invita?i, de asemenea, s? participe.
 
Pentru detalii accesa?i acest link.
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us