Burse oferite de New Europe College (Bucureşti)

Institutul pentru Studii Avansate din Bucure?ti - New Europe College (NEC), order anun?? un concurs de burse pentru anul academic 2011-12 care vizeaz? tinerii cercet?tori/cadrele didactice din domeniul umanist, doctor ?tiin?ele sociale ?i economice.

Drept criterii de eligibilitate candida?ii trebuie s? fie doctoranzi într-un stadiu avansat de cercetare sau posesorii unui titlu de doctor, cialis prioritate acordîndu-se celor pîn? în 40 de ani ?i celor care nu au beneficiat de o burs? NEC pîn? acum. Cunoa?terea limbii engleze este o primordialitate, alte limbi de lucru fiind franceza ?i germana.

Bursa lunară în valoare de 600 euro poate fi obţinută pentru un an academic  (10 luni, octombrie-iulie) sau pentru un trimestru (5 luni, octombrie-februarie, martie-iulie), plus cazare, cheltuielile pentru transport către ţara gazdă şi spre cea de origine la începutul şi sfîrşitul perioadei de studii, precum şi pentru vacanţe. Bursierilor care deţin o bursă pentru întreg anul academic li se oferă posibilitatea unei deplasări de cercetare timp de o lună la o instituţie la alegere în străinătate (2600 euro pentru transport, cazare şi diurnă). Ca alternativă, ei pot opta pentru o cercetare de teren în România sau în afara ei. La încheierea perioadei respective fiecare bursier va preda o lucrare de cercetare, ce va reflecta rezultatele cercetărilor realizate pe toată durata stagiului de bursier. Lucrările vor fi compilate într-o publicaţie NEC.

Formularul de participare şi alte informaţii suplimentare pot fi descărcate aici:

Cererile participanţilor vor fi depuse doar în format electronic la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Termenul limită de depunere a cererilor este 15 noiembrie 2010.
Rezultatele urmînd a fi anunţate solicitanţilor la începutul lunii martie prin e-mail, cei selectaţi fiind invitaţi pentru un interviu în perioada 8-10 aprilie, 2011.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us