Burse guvernamentale elveţiene pentru anul academic 2011-2012

Guvernul Elve?ian anun?? anual pentru studen?ii str?ini un concurs ce mizeaz? pe posibilitatea ob?inerii unei burse de studii universitare ori de master în una din universit??ile elve?iene. Studen?ii din Republica Moldova sunt eligibili pentru 7 Universit??i de ?tiin?e Aplicate din Elve?ia, advice de bursa c?rora pot beneficia în anul academic 2011-2012. (vezi lista universit??ilor accesând aici).

Bursa este valabilă pe durata unui an de studii în cazul celor universitare şi respectiv doi, pentru master, cu posibilitatea de extindere în funcţie de rezultatele înregistrate la finele primului an.

Deşi procesul de selecţie este riguros, bazat pe o competiţie acerbă, întrunind anual mai mult de 1000 cereri, obţinerea bursei se face în baza excelenţei ştiinţifice şi academice. Astfel printre cerinţele ce cântăresc greu în procesul de selecţie a candidaţilor se includ: prestanţa individuală, prezentarea personală originală, alături de o propunere de proiect inedită, intenţiile clar definite, impactul asupra viitoarei cariere, argumentarea opţiunii pentru ţara gazdă precum şi modalitatea de valorificare a oportunităţilor oferite de bursă. Alte informaţii găsiţi aici.

Dată limită de aplicare diferă pentru fiecare ţară în parte, fiind fixată în intervalul octombrie-noiembrie. Informaţii despre aceasta dar şi întreg pachetul de aplicare le puteţi găsi la reprezentanţa diplomatică elveţiană din ţară.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us