Burse de doctorat şi master în domeniul economiei inovaţionale

Programul Economiei Inova?ionale din Viena (IEV) are drept scop primordial stimularea cercet?rii de calitate în domeniul economiei inova?ionale, sale o aten?ie deosebit? acordându-se lucr?rilor de doctor. Comitetul Programului IEV invit? candida?ii s? aplice pentru o burs? de master sau doctor în sectorul economiei inova?ionale.

Ace?tia trebuie s? de?in? o diplom? de master ?i o înregistrare promi??toare a cercet?rilor precum ?i interesul de a activa într-un mediu multidisciplinar. De men?ionat sunt suportul excelent oferit cercet?rii de c?tre program, doctor precum ?i de c?tre organiza?iile partenere: Universitatea de Business ?i Economie din Viena(WU) ?i Institutului Tehnologic din Austria(AIT), ce asigur? loca?ia ideal? pentru cercetare.

Candidaţii care îşi doresc carieră ştiinţifică în cadrul unei universităţi, instituţii de cercetare aplicată sau care îşi doresc transpunerea inovaţiilor personale în politică ori comerţ, IEV oferă suportul necesar prin intermediul unor mentori experimentaţi şi de renume din cadrul WU şi AIT, un mediu pe aceeaşi undă cu cel al comunităţii ştiinţifice internaţionale, posibilitatea de a lucra în echipe, finanţarea prevăzută de bursă, posibilitatea de a publica Teza de master ori Disertaţia.
Termenul limită pentru aplicare este 12 septembrie 2010.

Mai multe date puteţi obţine accesând acest link.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us