Program Internaţional de Studii Doctorale Max F. Perutz (Viena 2010)

Laboratoarele Max F. Perutz din Viena ofer? tinerilor talenta?i din întreaga lume ce posed? o diplom? de master în domeniul ?tiin?elor Vie?ii: bio, cough chimie, cialis medicin? ?i alte domenii conexe, erectile oportunitatea realiz?rii studiilor doctorale  în cadrul unui program atractiv.

Laboratoarele sus men?ionate reprezint? o jonc?iune dintre Universitatea din Viena ?i Universitatea Medicala din Viena. Doctoranzii sunt angaja?i aici cu un salariu competitiv pe plan interna?ional, cercet?rile cuprinzând un areal vast de domenii dedicat explor?rii vie?ii la nivel celular, molecular ?i atomic. Însu?i Campusul vienez reprezint? un centru de rezonan?? al ?tiin?ei europene, în care studen?ii beneficiaz? din plin de posibilitatea de a face cercet?ri de vârf într-un mediu interna?ional prolific.

Limba programului de studii doctorale este limba engleză. Studenţii fiind recrutaţi în urma unei selecţii ce cuprinde două etape, prima în baza cererilor, formularelor de aplicare depuse online şi a doua interviul în Viena. În cadrul primei etape de selecţie este examinat sistemul de instruire naţional al aplicantului, iar candidaţii care întrunesc toate cerinţele programului sunt recomandaţi pentru etapa următoare, care include perioada de 4 zile a interviului (Invitaţiile pentru interviu sunt trimise cu 5-6 săptămâni înainte).

În cadrul acestuia un Comitet de Selecţie creat din 3 membri evaluează calificările candidatului, prezentarea de 15 minute a tezei de master şi o analiză de 15 minute pe una din tematicile incluse în lista transmisă candidatului odată cu invitaţia pentru interviu. Tot aici vor fi incluse întrebări vizavi de experienţa şi interesele de cercetare ale intervievatului.

După interviul individual participanţii la program vor face o opţiune în favoarea unui anumit grup de cercetare, aici esenţială fiind şi susţinerea liderului grupului respectiv, care îşi va expune disponibilitatea în oferirea poziţiei acelui candidat.

Doctoranzii sunt acceptaţi iniţial pentru o perioadă de trei ani, cu posibilitatea de extindere pentru cel de-al patrulea an. De notat că doar cererile de aplicare prin intermediul sistemului online vor fi acceptate spre examinare, cele transmise prin fax, e-mail vor fi neglijate.

Data limita de înscriere: 26/09/2010
Pentru formularele de aplicare şi alte detalii accesaţi:
http://www.projects.mfpl.ac.at/mfpl-phd-selection/

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us