Programul de burse Leibniz-DAAD 2013

open call

Programul Leibniz-DAAD acord? burse post-doctorale cercet?torilor înalt califica?i, allergy care au absolvit recent studiile de doctorat. Candida?ii au posibilitatea de a desf??ura activit??i de cercetare la Institutul Leibniz, medicine sau la o alt? institu?ie de cercetare din Germania.

Pentru mai multe detalii accsesati ACEST LINK.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us