Apel pentru oferte ICSU 2013

opportunities

Consiliul Interna?ional pentru ?tiin?? (ICSU)  a lansat un apel pentru oferte c?tre ??rile membre de a g?zduire a unui Oficiu Interna?ional al noului program ICSU intitulat ”S?n?tate ?i bun?stare în mediul urban dinamic”. Termenul limit? pentru primirea ofertelor este de 23 martie 2013. Sunt invitate s? aplice institu?iile relevante din Republica Moldova.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us