Simpozion internaţional „NANO – 2007”

Între 20-22 septembrie la Chi?in?u î?i va ?ine lucr?rile Simpozionul interna?ional cu genericul „Fenomene la scar? nanometric? – aspecte fundamentale ?i aplicative”. Solicitat de Serviciul de pres? al A.?.M., buy cialis membrul corespondent Ion Tighineanu, vicepre?edinte al Academiei de ?tiin?e a Moldovei, a relatat c? acest for ?tiin?ific î?i propune drept scop analiza ultimelor realiz?ri ?i descoperiri în domeniul nanotehnologiilor la nivel european; ini?ierea a noi proiecte bi- ?i multilaterale la scar? interna?ional?; promovarea procesului de integrare a Republicii Moldova în spa?iul european de cercetare.

Conform aceleiaşi surse de informare, la lucrările Simpozionului de la Chişinău vor participa personalităţi notorii ce activează fructuos în domeniul fizicii moderne în astfel de ţări ca Germania, Rusia, Italia, Australia, Ucraina, Belarusi, România, Slovenia şi Republica Moldova. Acad. Alexei Sissakian, bunăoară, directorul Institutului Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, Rusia (cu statut european), vine cu o comunicare la şedinţa plenară întitulată „Nanotehnologii  în zona economică liberă de la Dubna”. Cei curioşi ar putea să-l întrebe pe înaltul oaspete despre activitatea grupului de cercetători moldoveni în cadrul instituţiei pe care o reprezintă, despre contribuţia ei la pregătirea cadrelor ştiinţifice din ţara noastră şi din lume. Pentru prima dată ne vor onora cu prezenţa şi sprijinul lor Jorn Achtenberg şi Cristian Schaich din partea Consiliului de Cercetare din Germania, care doresc să iniţieze un program bilateral de proiecte ştiinţifice  pentru statele noastre. Vom mai specifica că la acest for ştiinţific şi-au anunţat prezenţa oameni de afaceri din Germania şi Republica Moldova, inclusiv Hans Koops, cîştigătorul premiului „Business inovativ în Germania”, ediţia anului 2003.

O contribuţie specială la organizarea Simpozionului internaţional de la Chişinău şi-a adus Fondul internaţional „Alexander von Humboldt” din Germania prin asistenţa financiară acordată şi prin numărul mare de foşti bursieri Humboldt. Printre ei îi vom evidenţia pe profesorii Ion Tighineanu şi Anatolie Sidorenco din elita fizicienilor moldoveni, codirectori ai Comitetului de organizare al Simpozionului nominalizat.

Deschiderea şedinţei plenare a Simpozionului internaţional cu genericul „Fenomene la scară nanometrică – aspecte fundamentale şi aplicative”  va avea loc joi, la 20 septembrie curent, începînd cu ora 9.00, în Sala Azurie a A.Ş.M. (bd. Ştefan cel Mare, 1, et. 1). Cuvînt de salut către participanţii la acest for ştiinţific vor rosti acad. Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, şi dl Nikolaus von der Wenge Graf Lambsdorf, ambasador al Germaniei în Republica Moldova.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us