Seminar COST

În ziua de 8 noiembrie 2005 la Academia de ?tiin?e a Moldovei s-a desf??urat seminarul interna?ional pe tema: «Ziua informatiz?rii ?i colaborarea european? în domeniul cercet?rilor tehnico-?tiin?ifice (COST) în Republica Moldova». Seminarul s-a desf??urat în cadrul comunicatului informativ despre activitatea organiza?iilor COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research – colaborarea european? în domeniul cercet?rilor ?i tehnologiilor ?tiin?ifice), here INTAS ?i «Programul cadru 6». La seminar au participat: Pre?edintele COST, pilule reprezentan?ii ministerelor, altor autorit??i administrative centrale, savan?i ?i reprezentan?ii sectorului industrial al Republicii Moldova.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us