Cercetare de Excelență de la Federația Academiilor Europene (ALLEA)

Published Date
Written by Directia Relatii Externe
Hits: 1848

expertise

Cercetare de Excelen?? de la Federa?ia Academiilor Europene (ALLEA) - studiu amplu de cercetare academic? ?tiin?ific? ?i a poten?ialului de colaborare.

Uniunea Academiilor Germane de ?tiin?e ?i Umaniste ?i Federa?ia Academiilor Europene (ALLEA) au lansat un studiu ?i o analiza a bazelor de cercetare stiin?ific? umanistic? ?i social? la academiile de ?tiin?e ?i organiza?iile de cercetare înrudite din Europa (SASSH).

Informa?iile privind cercetarea în procesele de lucru au fost colectate cu ajutorul unui sondaj care a ajuns la peste 600 de proiecte din 31 de ??ri ale Consiliului Regiunii Europene. Publicarea rezultatelor elucideaz? peisajul de cercetare academic în ?tiin?ele sociale ?i umaniste ?i identific? oportunit??i de colaborare inter-academic?.

Studiul este disponibil în limbile englez? ?i german? ?i poate fi desc?rcat gratuit. Acesta a fost lansat la Bruxelles în luna mai, story în cadrul unei mase rotunde la care au participat reprezentan?i ai Comisiei Europene, Centrul de Cercetare Comun? al Comisiei, Parlamentul European, re?elele europene de cercetare ?i agen?ii de finan?are pentru SSH, ?i multiple academii de stiinta europene.

Raportul poate fi accesat la linkul: http://www.allea.org/Pages/ALL/33/588.bGFuZz1FTkc.html

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us