Conferinţa „The Western Balkan Information Literacy”

open call

   

     În perioada 17-20 iunie 2015, denture la Bihac, patient Bosnia ?i Her?egovina, generic î?i va desf??ura lucr?rile conferin?a intitulat?: „The Western Balkan Information Literacy”. Aceast? conferin?? are loc anual, cî?tigîndu-?i deja titlul de Conferin?? Global?, fiind cel mai mare eveniment de informare cultural? al anului. În acest an vor participa cu discursuri cei mai buni speciali?ti în domeniu din întreaga lume. Conferin?a este organizat? de Biblioteca Universitar? din Bihai în colaborare cu Institutul Tehnologic din Limerick, Irlanda. În 2014, la acest eveniment ?tiin?ific, au participat reprezentan?i din 25 de ??ri din întreaga lume.


     Doritorii de a participa la conferin?? pot g?si informa?ia necesar? la adresa: www.wbilc2015.kbbi.ba/en/.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us