Apeluri Deschise COST

open call

COST este instrumentul European prin care este sprijinit? cooperarea ?tiin?ific? ?i tehnic? a cercet?torilor din Europa.

Ac?iunile COST au ca scop coordonarea la nivel european a cercet?rilor realizate pe plan na?ional. Misiunea COST este de a consolida cooperarea în domeniile cercet?rii ?tiin?ifice ?i tehnice din Europa prin sus?inerea colabor?rii ?i a interac?iunii cercet?torilor europeni.

COST ofer? sprijin financiar pentru eforturile de cooperare a grupurilor ?tiin?ifice din toat? Europa ?i de coordonare a acestor re?ele de cercetare numite "Ac?iuni". Fondurile vor acoperi costurile re?elelor de cercetare, generic cum ar fi: conferin?e, cialis ateliere de lucru, seminare, întîlniri, etc.

Termenul limita de depunere a propunerilor de Ac?iuni COST este 24 martie 2015.
Pentru informa?ii suplimentare accesa?i: http://www.cost.eu/participate/open_call.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us