Teledom Education 2014

opportunities

Teledom Education a fost aprobat în calitate de Centru BTEC al Educa?iei PEARSON, medicine | care reprezint? un furnizor global în domeniul educa?iei ?i este cea mai mare institu?ie de premiere a rezultatelor remarcabile din Regatul Unit. Cu aceast? ocazie, health din octombrie 2014, medstore TeleDom Education va lansa ?coala Inov?rii ?i ?coala Ospitalit??ii.

TeleDom Educa?ie ofer?:

1. În?elegerea principiilor de cercetare
2. Testarea unei idei inovatoare
3. Dezvoltarea ideei
4. Aplicarea ideei
5. Cele mai performante metode de înv??are
6. Educa?ie recunoscut? la nivel interna?ional
7. Tax? de ?colarizare ?i suport în cariera profesional?

Pentru aplicare urm?ri?i pa?ii: Ca vizitator mai întîi v? rug?m s? citi?i programele noastre BTEC ?i contacta?i oricare dintre centrele de consultan?? din Bruxelles, Luxembourg ?i Slovacia la www.teledomschool.eu.

Pentru întreb?ri generale: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us